سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

ساختمان و تاسیسات - محتوای نمایش فنی

 

 

ساختمان و تاسیسات

همزمان با تأسیس صداوسیمای مرکزخراسان شمالی ، واحدساختمان و تأسیسات مانند سایر واحدهای مرکز ، فعالیتهای خود را آغاز و با تعداد 3 نفر نیرو ، برنامه ریزی و هدف گذاری لازم جهت پشتیبانی تأسیساتی و ساختمانی مرکز را انجام داد. درحال حاضر واحد تأسیسات در دو فرستنده پرقدرت تلویزیونی آخرداغ و فرستنده رادیوئی شیریندره ، پرسنل شیفت دائمی دارد که نسبت‏به انجام فعالیتهای ساختمانی وتأسیساتی فرستنده های مربوطه ، اقدامات لازم را را انجام میدهند. همچنین واحدساختمان و تاسیسات در مرکز نیز پرسنل شیفت دائمی دارد که نسبتبه سرویس ، نگهداری وتعمیرتجهیزات  تأسیساتی مرکز شامل موتورخانه، اتاق‏پست ، اتاق ژنراتور، اتاقبرق ، روشناییحراستی و... فعالیت مینمایند. ازآنجاکه واحدساختمان وتأسیسات بعنوان یک واحدزیرساختی درسازمان صداوسیما میباشد لذا تأمین برق پایدار جهت استودیوها و نیز برنامه های زنده از وظایف اصلی و تعریف شده این واحد میباشد. تجهیزات تأسیساتی موجود درصداوسیمای مرکز خراسان شمالی شامل تأسیسات حرارتی ( دو دستگاه دیگ با توان یک میلیون کالری )، تاسیسات برودتی(سه دستگاه چیلر 120 تن تبرید ) ، مولد اضطراری باتوان 670 Kva ، دو مخزن ذخیره آب 30 هزارلیتری ، مخزن گازوئیل 30 هزار لیتری ، دو دستگاه UPS به توان 120 Kva و نهایتاً یکدستگاه ترانسفورماتور باتوان 1250 Kva می باشد . همچنین کلیه فضاهای عرصه و اعیانی که واحدساختمان و تاسیسات وظیفه نگهداری و تعمیر آنها را برعهده دارد شامل سایت جدید مرکز ، مرکزقدیم (خانه های سازمانی)، ایستگاه پرقدرت تلویزیونی آخرداغ، فرستنده رادیوئی شیرین دره و تمامی ایستگاههای ماهواره ای سطح استان که مجموعاً شامل 800.000 مترمربع عرصه و 16.500 متر مربع اعیان میباشد .پربیننده های فنی