Skip to Content

سازندگان مسکن‌های مهر قانونمدار باشند

سازندگان مسکن‌های مهر قانونمدار باشند

سازندگان مسکن‌های مهر قانونمدار باشند

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان‌شمالی تاکید کرد: سازندگان مسکن‌های مهر قانونمدار باشند.

علی اکبر رمضانی با اشاره به اینکه هنوز برخی از پروژه‌های مسکن مهر در حال ساخت است و تکمیل نشده است، گفت: اگر قوانین و مقررات رعایت شود به طور قطع کیفیت نسبی ساخت و سازها افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه در ابتدای اجرای پروژه ساخت مسکن مهر قوانین از سوی سازندگان رعایت نمی‌شد، افزود: در بسیاری از مواقع دیده می‌شد که در ابتدا فندانسیون ریخته می‌شد و سپس سازندگان به دنبال اخذ مجوزها می‌رفتند.

رمضانی در ادامه با تاکید بر اینکه اولین موضوعی که باید سازندگان مورد توجه قرار دهند این استان است که به ساختمان هویت دهند، ادامه داد: ساختمانی که بی هویت و بی قانون ساخته شود نمی‌تواند کارکرد مناسبی را نیز داشته باشد.

وی اظهار کرد: استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت از دیگر موارد ضروری است که سازندگان باید به آن توجه داشته باشند و این امر سبب می‌شود تا استحکام و مقاومت بناهای ساخته شده را افزایش دهد.

این مقام مسئول تصریح کرد: استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت سبب می‌شود تا در هدر رفت انرژی به میزان قابل توجهی جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه در ساخت و سازها نباید کیفیت را فدای مدیریت هزینه کرد، گفت: فدا کردن کیفیت یک بی انصافی است که علاوه بر بهره بردار به اقتصاد ملی نیز ضرر و زیان وارد می‌کند.

منبع : ایسنا