سال مبارزه

شناسه : 354794089

 موشن گرافیک انقلاب اسلامی با عنوان سال مبارزه تهیه شده در معاونت فضای مجازی است که در 3 قسمت 3 دقیقه ای تولید شده است .

در این موشن به بررسی و شرح مبارزات مردم بجنورد از اغاز فروردین 1397 تا پیروزی انقلاب  پرداخته شده است.

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

تهیه کننده:مرتضی رحیم زاده