جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

ساماندهی وضعیت تابلو برق مرکز - محتوای نمایش فنی

 

 

ساماندهی وضعیت تابلو برق مرکز

با تلاش همکاران تاسیسات تابلوهای برق مرکز تعمیر و ساماندهی شدند.