سروش سحر (ویژه سحرگاهان از رادیو اترک)

هدف  برنامه :

سحرگاه لحظه شروع عاشقی با اطاعت و فرمانبرداری از معشوق است . یک ماه ، انسان برسفره ای آسمانی می‏نشیند و در میهمانی ربّش ، بشکوه‏تر شرکت می‏کند. « تاج بندگی » قصددارد میهمان میهمانان‏خدا درایام سحرباشد و برای‏آنها سحوری بخواند. باتوجه به اهمیت این لحظات و همچنین تأثیر معنوی برنامه بر روحیه روزه داران سعی می شود تا این برنامه به بهترین نحو تهیه و تولید گردد.

 

سروش سحر

برنامه‏ ای است بمدت 70 دقیقه که درایام‏ ماه‏ مبارک رمضان هرسحرتا اذان‏صبح همپای روزه‏گیران‏است، و شامل آیتم های مختلف و متناسب با فضای برنامه و ماه مبارک رمضان می باشد، همچنین سعی می شود در مناسبت های مختلف فضای برنامه متناسب با آن رویداد باشد.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: حسین علیزاده

تاریخ تولید: 1399