Skip to Content

سفره کردی نمادی از روح زندگی مردم کرمانج خراسان شمالی

سفره کردی نمادی از روح زندگی مردم کرمانج خراسان شمالی

سفره کردی نمادی از روح زندگی مردم کرمانج خراسان شمالی

 

سفره کردی یک هنر خاص از بافته‌های داری منحصر به‌ فرد زنان کرمانج خراسان شمالی است و به عنوان هنری وصف‌‌ناپذیر مطرح است.

سفره کردی نمادهای اشتیاقی و ذوق و احساس زنان کرمانج نسبت به طبیعت و تاریخ قومی و فرهنگی را در خود جای داده است و نقش‌های بافته شده نشان از عظمت فرهنگ، هنر، باورها، آداب و رسوم، و تاریخ پر فراز و نشیب قومی کردهای این دیار را با خود به یدک می‌کشد.

نمادها در سفره کردی همگی بیانگر کرامت قومی و احترام به طبیعت است. نگاره و نقوش سفره کردی در واقع نقش‌های کهنی هستند که در نوع خود بی‌نظیر هستند. نقش‌های بافته‌ شده در این هنر بیشتر حیوان و انسان است، نمادها در سفره کردی بیشتر نماد نوع زندگی و معیشتی و سیستم اجتماعی و فرهنگی کردهای این دیار را در خود جای داده‌است.

نقش شتر، بز کوهی، گوزن و گوسفند در سفره های کردی نشان از برکت در زندگی زنان کرمانج و فرزندانش است.

این زنان کوه و خورشید را بر جان گلیم می‌نشاند تا گرمی و روشنی را به سیاه چادر زندگیش بیاورند و خدا قوتی باشد برای مردش که تازه از هی هی گوسفندان بازگشته است.

زنان کرمانج با خلق درخت و شکوفه‌هایش بر تار و پود گلیم نقش بهار و تلألوی دوباره زندگی را در رگ‌های افراد خانواده به گره می‌نشاند.

ستاره‌ای که درخشش آن، تاریکی آسمان و کوه را به درکرده، و زن پیر را در کوه‌های آلاداغ و شاه جهان به تحرک وا داشته است.

نقش عقاب که صلابت و ابهت ایل عشایر را در ذهن‌ها به تصویر می‌کشد بر جان این گلیم ها می نشیند تا مبادا روزی به دست فراموشی سپرده شود.

زن کرمانج طرح پازن و بز کوهی را با رنگ های متفاوت به تصویر می‌کشاند تا به همه نشان دهد که آن داشته طبیعت ما است.

منبع : ایسنا