سلام آبادی روستای قزاقی

 

برنامه سلام آبادی (روستا) به تهیه کنندگی خانم ماندانا آژ در طبقه (ج) و ساختار ترکیبی ساده و تعداد 104 برنامه 25 دقیقه ای به مدت کل 2600 دقیقه و هدف اطلاعاتی و آموزشی به صورت ضبطی از تاریخ 01/01/92 در هفته ای دو نوبت روزهای یکشنبه و سه شنبه پخش و تکرار آن دوشنبه و چهارشنبه می باشد.

در این برنامه آیتم های ذیل پخش می شود گزارش از برنامه روستا در بهترین حالت و با پوشش مناسب ضبط می شود . خرده فرهنگها ، فرهنگ عامیانه در این برنامه پخش می شود و باورها و رسوم سنتی درست و احترام به بزرگترها در برنامه پخش می شود. روستاها با ویژگی خاصی معرفی می گردد مثلاروستاهای که بیشترین تحصیلکرده و شهداء را دارد . شور و نشاط در روستا و بازیهای محلی در برنامه انعکاس دارد می شود. در بین برنامه  نهاد های مردمی همچون شورا و دهیاری در این برنامه معرفی می شوند.

در مورد اقلیم و جغرافیا مسابقه و موسیقی بومی محلی در برنامه انعکاس داده می شود نماهنگی با مراسم آیینی همچون طلب روزی ،برداشت گندم وهندونه......   جشن در قالب کلیپ تولید پخش می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

تهیه کننده : علیرضا مهاجری –تصویربردار : رضا اسکندری – تدوینگر : نوید آقایی – مجری : ملک حسن صالحی.