سلام آبادی

برنامه سلام آبادی هر هفته یکشنبه و پنجشنبه ساعت 18 و سی دقیقه از سیمای خراسان شمالی روی آنتن می رود .
این برنامه روزهای دوشنبه و جمعه ساعت 18 و سی دقیقه باز پخش می شود.
هدف تولید برنامه سلام آبادی:
جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها
توسعه مشاغل روستایی
ترویج قناعت و ساده زیستی
ترویج سبک زندگی روستای
تاکید بر حمایت از کالای ایرانی در بین روستاییان  
 

Loading the player...
سال تولید: 1397
عوامل تولید:

تهیه کننده : علی میرقراچولو
گزارشگر: محمد ولیزاده و ملک حسن صالحی
تصویربردار: میثم فیروزه و محمد اسپکی
تدوین گر: محمد اسپکی