سلام بر خرمشهر

سلام بر خرمشهر عنوان برنامه ایست که به مناسب یوم الله سوم خرداد تبیین و پاسداشت و رشادت ها و سرافرازی های ایران و ایرانی در آزاد سازی خرمشهر از شبکه اترک تولید و پخش می شود.

این برنامه به مدت 90 دقیقه به صورت یک برنامه زنده ترکیبی دارای آیتم های مصاحبه ،حماسه سازان، نماهنگ،گزارش مردمی،دیدار با جانبازان، حماسه سوم خرداد در سینما ،تشریح عملیات ، معرفی چهره های ماندگار عملیات خواهد بود.

Loading the player...
سال تولید: 1398
عوامل تولید:

تهیه کننده : مجتبی فروزان فر