سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

سمینار آموزشی گام دوم انقلاب در مرکز - نمایش محتوی خبر

 

 

سمینار آموزشی گام دوم انقلاب در مرکز

سمینار آموزشی گام دوم انقلاب با حضور نیروهای تولیدی مرکز  درسالن جلسات  برگزار گردید.