جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

سه خصلت جلب محبت می کند... - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

سه خصلت جلب محبت می کند...

سه خصلت جلب محبت می کند...

حضرت امام جواد(علیه السلام) می‌فرمایند:

سه خصلت جلب محبت می‌کند:
انصاف در معاشرت با مردم، همدردی با مشکلات آن‌ها، همراه و همدم شدن با معنویات