سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

سوال روز سوم مسابقه حماسه حسینی - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

سوال روز سوم مسابقه حماسه حسینی

دانلود

3-    مراتب امر به معروف چه چیز هایی می باشد؟
الف)مرتبه قلبی               ب) مرتبه لسانی                ج)مرتبه عملی              د)همه موارد صحیح می باشد