سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

سیبری خراسان شمالی، کوسه سردترین نقطه - نمایش محتوی خبر

 

 

سیبری خراسان شمالی، کوسه سردترین نقطه

دانلود

آیا نام روستای کوسه را شنیدید ؟
جایی که به سیبری خراسان شمالی معروف است .
اهالی با صفای کوسه از حال و هوای این روستای مرزی می گویند‌جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ