جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

شاهنامه خوانی در برنامه شب های اترک - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

شاهنامه خوانی در برنامه شب های اترک

دانلود

اجرای نقالی و شاهنامه خوانی در برنامه شب های اترک به صورت زنده توسط کیانوش امینی دانش آموز سال نهم
برنامه شب های اترک هرشب ساعت 21:00 از شبکه خراسان شمالی پخش می شود