سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

شبهای اترک تابستان 92 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

شبهای اترک تابستان 92

لیست برندگان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ شرکت در مسابقه

شهرستان

شماره تماس

نوع جایزه و امضاء

1

محمدنیا

02/06/92

9152287

کارت هدیه 000/300 ریالی

2

حسین پسندیده

02/06/92

گیفان

9154328

کارت هدیه 000/300 ریالی

3

فاطمه دولتیان

02/06/92

شیروان

9159813

کارت هدیه 000/300 ریالی

4

گلبهار علی نیا

02/06/92

شیروان

9352087

کارت هدیه 000/300 ریالی

5

مریم شایانفر

جاجرم

9399923

کارت هدیه 000/300 ریالی

6

علی اصغرمحمدیان

باباامان

9155109

کارت هدیه 000/300 ریالی

7

اسماعیل عسگری

بام

9302140

کارت هدیه 000/300 ریالی

8

منصور نظری

بجنورد

9152292

کارت هدیه 000/300 ریالی

9

رامین ریحانی

05/06/92

بجنورد

9150515

کارت هدیه 000/300 ریالی

10

برات ا لله افتاده

05/06/92

گرمه

9356705

کارت هدیه 000/300 ریالی

11

سمیرا عصمتی

05/06/92

بجنورد

9391828

کارت هدیه 000/300 ریالی

12

جلال سیدی

05/06/92

جاجرم

9155520

کارت هدیه 000/300 ریالی

13

ایلیا تقی

06/06/92

راز

930660

کارت هدیه 000/300 ریالی

14

مهدی سقایی

06/06/92

سملقان

9158272

کارت هدیه 000/300 ریالی

15

زینب محمدنیا

06/06/92

بجنورد

9365374

کارت هدیه 000/300 ریالی

16

رحیم زیدانلویی

06/06/92

فاروج

93634221

کارت هدیه 000/300 ریالی

17

سجاد غلامزاده

06/06/92

شیروان

9354828

کارت هدیه 000/300 ریالی

18

مجید غلامی

06/06/92

کرف

9304507

کارت هدیه 000/300 ریالی

19

مرضیه دست داد

07/06/92

فریمان

9333690

کارت هدیه 000/300 ریالی

20

آیدا کاظمی

07/06/92

اسفراین

9357627

کارت هدیه 000/300 ریالی

21

بردری راد

07/06/92

راز

9381929

کارت هدیه 000/300 ریالی

22

علیرضا میرزایی

07/06/92

جاجرم

91518910

کارت هدیه 000/300 ریالی

23

طاهره سامی

07/06/92

قراجه

9302350

کارت هدیه 000/300 ریالی

24

آزاده کریمی زاده

07/06/92

بجنورد

9153518

کارت هدیه 000/300 ریالی

25

گوهر نودهی

09/06/92

بجنورد

9155755

کارت هدیه 000/500 ریالی

26

حسین بدیعی مقدم

09/06/92

بجنورد

9159717

کارت هدیه 000/500 ریالی

27

زهره عطایی

09/06/92

بجنورد

9150397

کارت هدیه 000/500 ریالی