سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

شبهای اترک 06/07/92تا 30/06 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

شبهای اترک 06/07/92تا 30/06

نام برنامه: شبهای اترک پاییز 30/06/92 لغایت 06/07/92

نام تهیه کننده: مجتبی فروزان فر

لیست برندگان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ شرکت در مسابقه

شهرستان

شماره تماس

نوع جایزه و امضاء

1

رحیم زیدانلو

30/06/92

فاروج

09384221

بسته فرهنگی

2

معین ملک نیا

30/06/92

بجنورد

09154350

بسته فرهنگی

3

شریفه فیروزه

30/06/92

---

09151681

بسته فرهنگی

4

سعیده جهانی

30/06/92

اسفراین

0939286

بسته فرهنگی

5

فاطمه رضایی

30/06/92

بجنورد

09157063

بسته فرهنگی

6

خرسندی

30/06/92

بجنورد

09159829

بسته فرهنگی

7

سیده یگانه اسلامی

30/06/92

فاروج

09155458

بسته فرهنگی

8

خدیجه رحمتی

30/06/92

بجنورد

09154708

بسته فرهنگی

9

فاطمه یزدانی

31/06/92

بجنورد

0935729

بسته فرهنگی

10

خانم دانشور

31/06/92

پیش دره

0935766

بسته فرهنگی

11

جمشید نیستانی

31/06/92

کچرانلو

09152054

بسته فرهنگی

12

هرمز مشایخی

31/06/92

بجنورد

09154821

بسته فرهنگی

13

محمود معمری

31/06/92

بجنورد

09335132

بسته فرهنگی

14

قلی زاده

31/06/92

پیش قلعه

09156542

بسته فرهنگی

15

سمیه ایمانی

31/06/92

جاجرم

09151355

بسته فرهنگی

16

فاطمه دستداد

31/06/92

اسفراین

09333690

بسته فرهنگی

17

عباسعلی خرسندی

31/06/92

شیروان

0937997

بسته فرهنگی

18

محبوبه امینی

01/07/92

غلامان

09389048

بسته فرهنگی

19

سودابه فتحی

01/07/92

بجنورد

0934345

بسته فرهنگی

20

فرح بخش

01/07/92

اسفراین

09316857

بسته فرهنگی

21

احسان نامور

01/07/92

بجنورد

09154490

بسته فرهنگی

22

سعید کریمی

01/07/92

بجنورد

0937365

بسته فرهنگی

23

راحله جان محمدی

03/07/92

بجنورد

09375977

بسته فرهنگی

24

غلامرضا نوروزی فرد

03/07/92

بجنورد

09155667

بسته فرهنگی

25

مرتضی یوسف زاده

03/07/92

اسفراین

09385396

بسته فرهنگی

26

فرشته عابدی

03/07/92

شیروان

09395187

بسته فرهنگی

27

علی نادری

03/07/92

فاروج

09157073

بسته فرهنگی

28

علی شجاع

03/07/92

شیروان

09153271

بسته فرهنگی

29

مهناز علمدار

03/07/92

آشخانه

09157256

بسته فرهنگی

30

مریم بلده

03/07/92

بجنورد

0930694

بسته فرهنگی

31

حمیده علیزاده

03/07/92

بجنورد

09152818

بسته فرهنگی

32

ماهان امیری

03/07/92

بجنورد

09151671

بسته فرهنگی

33

سکینه روشندل

03/07/92

بجنورد

09150399

بسته فرهنگی

34

علی قیامی

03/07/92

شیروان

09151812

بسته فرهنگی

35

خانم ربانی

03/07/92

بجنورد

09150576

بسته فرهنگی

36

کیهان نوری

03/07/92

بجنورد

0915616

بسته فرهنگی

37

عذرا نجفی

04/07/92

فاروج

0933142

بسته فرهنگی

38

محمد ناصری

04/07/92

بجنورد

0932003

بسته فرهنگی

39

فاطمه ایزانلو

04/07/92

بجنورد

0912519

بسته فرهنگی

40

اسماعیل مهنانی

04/07/92

روستای مهنان

09151325

بسته فرهنگی

41

فاطمه جانمحمدی

04/07/92

بجنورد

09151681

بسته فرهنگی

42

طاهره مجرد

06/07/92

شیروان

09158872

بسته فرهنگی

43

زینب پارسا

06/07/92

قلعه خان آشخانه

0915894

بسته فرهنگی

44

مهدی شاکری

06/07/92

بجنورد

09300126

بسته فرهنگی

45

الهام گریوانی

06/07/92

بجنورد

09150279

بسته فرهنگی

46

فاطمه اسماعیل زاده

06/07/92

شیروان

09386527

بسته فرهنگی

 

 

 

 

تهیه کننده                                  معاونت سیمای مرکز                                             روابط عمومی