شبهای ایران

این برنامه به موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی و قومیتهای مختلف هر استان میپردازد. و هرروز ازساعت 12:30 الی 2 از صدااترک پخش میشود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: ابراهیم نسیمی

گوینده: مجید حمزانلویی

گزارشگر: یاسر ولیزاده – محمد یزدانی

صدابردار: آقای معصومی

دستیار تهیه: خانم شاددل

تاریخ تولید: 1396