سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

شبها ی اترک از 21 تا27 اردیبهشت - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

شبها ی اترک از 21 تا27 اردیبهشت

نام برنامه: شبهای اترک بهار 93

نام تهیه کننده: سعید آقایی

لیست برندگان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ شرکت در مسابقه

شهرستان

شماره تماس

نوع جایزه و امضاء

1

محمد افلاطونی

21/2/93

قزوین

09102098

کارت هدیه 100 هزارتومانی

2

مرتضی الهی

21/2/93

بجنورد

09381832

کارت هدیه 100 هزارتومانی

3

مهری عباس زاده

21/2/93

بدرانلو

09338959

کارت هدیه 100 هزارتومانی

4

محمدمهدی نامور

21/2/93

بجنورد

09152571

کارت هدیه 100 هزارتومانی

5

نادر عودی

21/2/93

زابل

0936778

کارت هدیه 100 هزارتومانی

6

آیت الله یوسفی

22/2/93

اسفراین

0935886

کارت هدیه 100 هزارتومانی

7

مجید عباسی

22/2/93

خرم آباد

09170716

کارت هدیه 100 هزارتومانی

8

قاسم حسین زاده

22/2/93

بجنورد

09159442

کارت هدیه 100 هزارتومانی

9

علی آقایی

22/2/93

بجنورد

09155092

کارت هدیه 100 هزارتومانی

10

عبدالمحمد جوهرزاده

22/2/93

دزفول

09365770

کارت هدیه 100 هزارتومانی

11

حمیدرضا نادی

23/2/93

ایلام

09365348

کارت هدیه 100 هزارتومانی

12

زهرا منفرد

23/2/93

بجنورد

09369374

کارت هدیه 100 هزارتومانی

13

مصطفی قربانی

23/2/93

اسفراین

09355323

کارت هدیه 100 هزارتومانی

14

مریم عبدی

23/2/93

بجنورد

09155101

کارت هدیه 100 هزارتومانی

15

مهدی بزم

23/2/93

راز

09154842

کارت هدیه 100 هزارتومانی

16

سعید گلی زاده

24/2/93

شوقان

09387808

کارت هدیه 100 هزارتومانی

17

زینب ابراهیمیان باغانی

24/2/93

بجنورد

09150585

کارت هدیه 100 هزارتومانی

18

صبا رباط سرپوش

24/2/93

بجنورد

09355003

کارت هدیه 100 هزارتومانی

19

سارا بهادری

24/2/93

بجنورد

09154940

کارت هدیه 100 هزارتومانی

20

ندا احمدی زاده

24/2/93

اسفراین

09393557

کارت هدیه 100 هزارتومانی

21

علی ارزمانی

25/2/93

بجنورد

09156131

کارت هدیه 100 هزارتومانی

22

تیمور ملکوتی

25/2/93

اصفهان

09384546

کارت هدیه 100 هزارتومانی

23

نوید آقایی

25/2/93

بجنورد

09389926

کارت هدیه 100 هزارتومانی

24

فاطمه سبحانی

25/2/93

راستقان

09104683

کارت هدیه 100 هزارتومانی

25

حسن مسافرخوش

25/2/93

اسفراین

09152725

کارت هدیه 100 هزارتومانی

26

علی جوهر زاده

27/2/93

دزفول

09384379

کارت هدیه 100 هزارتومانی

27

فاطمه ناصری

27/2/93

بجنورد

09337122

کارت هدیه 100 هزارتومانی

28

27/2/93

09333660

کارت هدیه 100 هزارتومانی

29

فضه رضایی عزتی

27/2/93

بندرگز

09118097

کارت هدیه 100 هزارتومانی

30

محمد ترشیزی

27/2/93

گرمه (درق)

09359014

کارت هدیه 100 هزارتومانی