شجره طیبه

در این برنامه هر هفته به معرفی یکی از اقشار بسیج می پردازیم . گزارش – کارشناس – موسیقی و سرود – بیان خاطرات – گزیده ای از فرمایشات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری – معرفی بسیجی نمونه – نقش بسیج در خود کفایی اقتصادی – نمایش کوتاه (تامینی )- تلفن و پیامک و معرفی سایت و معرفی اقشار 22 گانه بسیج ( اصناف ، مهندسین کشاورزی ، عشایر ف دانش آموزی ، رسانه و ... ) – اخبار بسیج – معرفی طرح های موفق اقتصاد مقاومتی – معرفی پایگاههای بسیج مساجد 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: زهرا تیمورزاده

گوینده اعظم صادقی

گزارشگر: محمد یزدانی

نویسنده: خانم صادقی

تاریخ تولید: 1396