شعار سال

شعار سال نام برنامه ای است که از شبکه اترک در روزهای یک شنبه و سه شنبه  از ساعت 12:30 الی 13 پخش میشود .

 این برنامه باعث ایجاد انگیزه بیشتر در فعالان اقتصادی از طریق انعکاس فعالیتهای و انتظارات ایشان وامید و نشاط  در جوانان جویای کار  وانعکاس برنامه های اجرائی دستگاهها و مدیران دولتی و همایشهای مرتبط با حوزه های اقتصادی می شود .

توسعه اقتصادی استان در حوزه شعار سال ،انعکاس فعالیتها وتلاش برای رشد همه جانبه در استان ،بسترسازی برای اشتغال جوانان ونخبگان ،پرداختن به افتخارات در حوزه اقتصادی موضوع سال تولید وحمایت از سرمایه گذاری ها ،معرفی تعاونی های موثر و برتر ،پردازش به کارآفرینی و کارآفرینان توسعه صنایع کشاورزی ،مولد ومادرصنایع دستی از موضوعاتی است که دراین برنامه به آن پرداخته می شود 

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : زهرا حیدری

گوینده : آرش ضرغامی

تاریخ تولید: 95/8/13