شعر آيينه آمال

آيينه آمال

حالا كه طلوع كرده اي از مشرق دلها
اي شمس بتاب از سر شفقت به سر ما

اي عشق مدامِ همه ي امت اسلام
اي بارقه پرداز جهان از گل سيما

اي قافله سالار تو از بعد خميني
اي پرچم تو بر سر هر قله هويدا

ويران ز ندايت شده هر كاخ ستمگر
لرزان ز نهيبت شده اولاد يهودا

آيينه آمال ضعيفان جهاني
در عرصه تدبير تويي با يَد طولا

در راه هدف مرجع بيدار تويي تو
از نسل بني فاطمه ني اسوه ي تقوا

اين ملت آزاده ي ايران سرافراز
در حضرت تو دوخته اند چشم تمنا

ما تابع دستور و فرامين تو باشيم
آقا نگذاريم تو را يكه و تنها

حاج داراب بدخشان