سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

شما بپرسید،کرونا و درمان های خانگی - نمایش محتوای صدا

 

 

شما بپرسید،کرونا و درمان های خانگی

شما بپرسید،کرونا و درمان های خانگی

برنامه دوشنبه 27 بهمن ماه 99 از مرکز خراسان شمالی و رادیو های استانی

ساعت 15:00 الی 15:55

موضوع برنامه : کرونا و درمان های خانگی

کارشناس برنامه : خانم دکتر فلورا انفرادی