سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

شما بپرسید با موضوع بارداری و کرونا - نمایش محتوای صدا

 

 

شما بپرسید با موضوع بارداری و کرونا

شما بپرسید با موضوع بارداری و کرونا
پخش برنامه رادیویی شما بپرسید این هفته از خراسان شمالی

سه شنبه  26 مرداد ماه 1400از مرکز خراسان شمالی

ساعت 15 الی 15:55

کارشناس برنامه خانم دکتر عطیه کلاته منخصص زنان زایمان نازایی

موضوع برنامه : بارداری و کرونا

تلفن 058331162626