شناسایی 96مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در خراسان شمالی

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از شناسایی 96مورد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در این استان خبر داد.

عبدالحسین نامور گفت: تاکنون 76فقره پرونده تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در این استان تشکیل شده و به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر این تغییر کاربری در زمین های کشاورزی و در حریم شهرها بوده است، افزود: روند تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است.

نامور از اختصاص خودرو و نیروی انسانی به این این اداره خبر داد و اظهار کرد: در گذشته امر نظارت بر عهده اراضی به بخش خصوصی واگذار شده بود اما این امر دوباره توسط این سازمان انجام می شود.

وی بیان کرد: سهمیه اختصاص خودرو و نیرو برای این استان چهار خودرو و 12نفر نیرو است.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که ایا این تعداد نیرو کفاف مساحت اراضی کشاورزی این استان را می دهد، گفت: این تعداد نیرو اندک است اما باید نظارت ها انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: با اختصاص خودرو و این تعداد نیرو نظارت ها بیشتر و تغییر کاربری کاهش خواهد یافت.

منبع : ایسنا