Skip to Content

شنیده شدن آوای اترک با ضربان

شنیده شدن آوای اترک با ضربان

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجموعه رادیویی «ضربان» با جوانان همراه می شود تا ضمن ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در آنان، لحظات شاد و آموزنده ای نیز برایشان فراهم آورد. این برنامه با هدف اطلاع رسانی ، آموزشی و سرگرمی برای جوانان خراسان شمالی پخش می شود.زنگ فرهنگ (با محور آشنایی با آداب و رسوم اقوام مختلف استان) مصاحبه با جوانان موفق، زنگ انشا ( که در قالب طنز موضوعی به مسائل روز می پردازد) و کلیک (با محور گردش در اینترنت و سایت های علمی و یافته های جدید در دنیای علم و فناوری ) از مله بخش های برنامه ضربان است که سمانه برزگر و مریم سلمانی طبری ان را تولید کرده اند.