سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰

شهروندان خراسان شمالی برای دریافت شبکه های اچ دی بایدگیرنده ی دیجیتال خود را مجددا جستجو کنند. - نمایش محتوی خبر

 

 

شهروندان خراسان شمالی برای دریافت شبکه های اچ دی بایدگیرنده ی دیجیتال خود را مجددا جستجو کنند.

شهروندان خراسان شمالی برای دریافت شبکه های اچ دی بایدگیرنده ی دیجیتال خود را مجددا جستجو کنند.

به همت کارشناسان اعزامی از واحد ستادی فرستنده‌های تلویزیونی و همکاری پرسنل واحد فرستنده های تلویزیونی بویژه مهندس توکلی ، کار تبدیل فرستنده ی تلویزیونی و انجام تغییرات لازم در ایستگاه آخرداغ به انجام  رسید که با انجام این پروسه ، در ادامه ی فرایند HDسازی شبکه های تلویزیونی، بسته TS4 شامل شبکه های نمایش،افق،ایران کالا و تماشا ، HD  شده و شبکه های الکوثر و پرس با فرمت mp4 و ۱۴ شبکه ی رادیوئی نما ،برای شهروندان بجنوردی و نقاطی که از این ایستگاه پوشش دارند ، بر روی کانال ۴۴ تلویزیونی با فرمت HEVC راه اندازی گردید.
شهروندان برای دریافت این شبکه ها بایستی دستگاههای گیرنده ی دیجیتال خود را مجددا جستجو کنند.