جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

شوان - چوپان - نمایش محتوای موسیقی

 

 

شوان - چوپان

 

خواننده :حمید علینیا                              موضوع: چوپان                        مدت: 4:25

موسیقی : محلی                           نوع موسیقی :محلی