رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

شورای سیاست گذاری فضای مجازی و وب سایت مرکز - نمایش محتوی مجازی

 

 

شورای سیاست گذاری فضای مجازی و وب سایت مرکز

نخستین جلسه سیاست گذاری فضای مجازی با حضور مدیر کل مرکز خراسان شمالی و شورای معاونین و کارشناسان مجازی برگزار شد .حمید قربانی جم مدیرکل مرکز خراسان شمالی به نقش مهم فضای مجازی در جریان سازی خبری اشاره کرد و از همه خواست که فضای مجازی را باور کرده و برای آن هویتی «مستقل» و «پویا» قائل شوند.
وی برای فضای مجازی سه نقش مهم در اطلاع رسانی، تولید محتوا و انتشار را برشمرد و گفت: فضای مجازی اترک باید پیش قراول اطلاع رسانی و جریان سازی در استان باشد .
حمید قربانی جم همچنین از معاونت فضای مجازی خواست تا در تولیدات و اطلاع رسانی ها حامی منافع استان و جهت دهنده باشد.
محسن زاهد احمدی معاون فضای مجازی شبکه اترک نیز در این جلسه ، به ضروریات این فضا و سیاست های موجود اشاره کرد.