سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

شور حسینی - نمایش محتوای صدا

 

 

شور حسینی

 عوامل برنامه :تهیه کنند:  اکرم صدیقیگوینده:  سیدمهدی هاشمی و زهرا محمدیگزارشگر:  آرش ضرغامینویسنده:  مریم طبری