شکرپنیر

در این برنامه آیتم هایی شامل : طنز مطبوعات ؛ مسابقه تلفنی ؛ بخش های نمایشی ؛گزارش مردمی ، گفتگو با شخصیت های هنری ؛ مدیران و افراد شاخص در قالب طنز از بخش های این برنامه است . برنامه در غالب برنامه شکر پنیر و در زمان عصرگاهی ، در ساعت پخش 18:00 الی 18:55 تهیه شده و از شبکه صدای اترک پخش میشود.


Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: فرشاد متقی، خانم احمدی

گوینده: بهزاد عزیزی، مهدی هاشمی، نسرین شاکری

بازیگر نمایش: علی گریویان، نسرین شاکری

گزارشگر: یاسر ولی زاده

تاریخ تولید: 1396