رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

شیر و روباه - نمایش محتوی مجازی

 

 

شیر و روباه

دانلود

اتفاقات اخیر در مسئله برجام ونحوه برخورد غرب با ایران را در این کار به شکل نمادین شخصیت های  شیر وروباه پیاده کرده ایم و به نوعی نیت قلبی اروپا از تعامل با ایران را متذکر شده ایم.واینستکس و...نمودی در این نمایش دارد