صادرات بخش صنایع تبدیلی در سال1393معادل 5/99 هزار دلار بوده است

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی صادرات بخش صنایع تبدیلی را در سال  1393معادل 5/99 (نودونه ونیم) هزار دلار عنوان کرد.

یوسفی گفت: در سال جاری تاکنون 15 مورد جواز تأسیس با ظرفیت اسمی 20هزارتن و جذب موادخام 51 هزار تن در سال با سرمایه گذاری پیش بینی شده 232 میلیارد ريال و اشتغال 211 نفر صادر شده است.

وی افزود: 7 فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت اسمی 6/7 (هفت و شش دهم  (هزار تن با جذب موادخام 17 هزار تن با سرمایه گذاری 71 میلیارد ريال و اشتغال 70 نفر در زمینه های بسته بندی و بوجاری بذر – بسته بندی عسل – خشک کردن میوه و سبزیجات و چیپس میوه – آجیل و مغزها و بسته بندی گردو – کود بیولوژیک ورمی کمپوست – بسته بندی حبوبات و خشکبار و جو پوست کنده و پرک  گندم یک سال صادر شده است.

یوسفی اشاره نمود از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری ، صندوق توسعه ملی سال 1393 – تسهیلات رهبری 10 طرح به مبلغ 13 میلیارد تومان عقد قرارداد و دریافت تسهیلات داشته اند و ضمناً تعداد 22 طرح هم مصوب و به بانک جهت اخذ تسهیلات معرفی شده اند و دیگر طرح های مصوب درحال تکمیل پرونده و ارسال

مدارک می باشد.

وی افزود: در زمینه احداث سردخانه نیز 17 هزار تن ظرفیت سازی شده و 10 هزارتن هم در قالب 3 طرح با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد درحال ساخت و ساز می باشند که حداکثر طی 6 ماه آینده به بهره برداری خواهند رسید.

منبع : واحد مرکزی خبر