Skip to Content

صدای اترک هم‏آوا با صدای روستا

شناسه : 353356981

صدای اترک هم‏آوا با صدای روستا

برنامه« صدای روستا» زندگی روستایی و ظرفیتهای روستاها را برای شنوندگان اترک به روی امواج رادیویی می فرستد.

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز خراسان شمالی ؛ این برنامه باتوجه به جمعیت بالای روستانشین استان خراسان شمالی، به نقش مهم روستائیان دراقتصاد استان، معرفی روستاها، گویشها، قومیتها وجاذبه های روستا ازقبیل گردشگری، فرهنگی، صنایع دستی و... می پردازد. همچنین معرفی محصولات ومشاغل روستائی،نگاهی به پیشرفت وترقی روستاها، معرفی آداب ورسوم اقوام مختلف، معرفی ورزش هاو بازیهای بومی محلی، غذاهای محلی و...بخش های از این برنامه می باشد.

دراین برنامه گزارشهای در مورد احترام به ریش سفیدان ونقش آنها درحل کردن مشکلات مردم، محیط زیست وحفاظت ازطبیعت زیبا ونقش روستاییان به عنوان حافظان محیط زیست پخش خواهد شد. این برنامه با معرفی هنرمندان، کارافرینان، جوانان موفق ،زنان برترروستا ونقششان دراقتصادخانواده، موسیقی، مسابقه و...می کوشد تا ضمن ایجاد فضای مفرح شنوندگان را با حال و هوای روستا بیشتر آشنا کند.

تهیه کنندگی و گویندگی صدای روستا رامحمد یزدانی بر عهده دارد و ملکان آهی نیزگزارشگربرنامه است که روزهای زوج از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه از رادیو اترک مهمان روستائیان خونگرم می شود.