صدای تعاون

برنامه صدای تعاون چهارشنبه ها ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه  از صدای اترک پخش می شود.

این برنامه با موضوع آگاه سازی جامعه از ظرفیت های بخش تعاون در اقتصاد جامعه و ارتقاء سطح این بخش در استان تهیه و پخش می شود.

پیام تعاون سعی دارد با محور قرار دادن بحث اشتغال جوانان و توسعه اقتصادی استان مطابق با سند چشم انداز توسعه ، مخاطبان خاص را هدف خود قرار دهد.

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : زهرا حیدری

گوینده : سمانه دلاوری

نویسنده : زهرا حیدری

تاریخ تولید: 95/10/20