صدای روستا

؛ این برنامه با رویکرد انتقال اطلاعات آموزشی، موضوعات را با توجه به فصول سال انتخاب و با بهره گیری از کارشناسان و افراد با تجربه می کوشد تا کشاورزان، باغداران،دامداران و...روستا با روشهای نو در شغل و حرفه خویش بیشتر آشنا شوند تا موجب ارتقای دانش آنها گردد.

معرفی روستاها،آداب و رسوم،معرفی غذاهای بومی ،بررسی مشکلات روستا،موسیقی محلی ،گزارش از روستاها و ....از بخش های مهم« صدای روستا» می باشد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : محمد یزدانی

گونیدگان: خانم آهی و آقای یزدانی

 

تاریخ تولید: 1396