صدای روستا

برنامه ایست که برای قشر روستاییان تولید و پخش میگردد

در این برنامه تلاش میشود با حضور گزارشگر در روستا ضمن معرفی روستا ،قابلیت های زراعی ،باغی و دامپروری روستا و پتانسیل های کار و تولید در آنجا بررسی و شناسانده شود تا زمینه سرمایه گذاری و توسعه روستا نشینی فراهم گردد/

با توجه به اینکه قشر عظیمی از مردم جامعه روستانشینان عزیز ما هستند با ارائه مطالب کارشناسی در زمینه کاری انها میتوان به رشد اقتصادی و فرهنگی کمک کرد/

 

موضوع اصلی برنامه : معرفی روستا و انعکاس کار و تلاش در روستا

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: زهرا تیمور زاده

گزارشگر:محمد یزدانی

تاریخ تولید: 1397