صدیقه پیرایش

صدیقه پیرایش متولد 1363 در شیروان - متأهل - لیسانس روانشناسی 

سال ورود به سازمان فروردین 1388 

فعالیت ها در دو واحد صدا و سیما : گویندگی پخش - گوینده برنامه ی جوان - ویژه برنامه ماه مبارک رمضان - ویژه برنامه سفر مقام معظم رهبری - انتخابات دوره های مختلف - ویژه برنامه عید نوروز ( صدای بهار) - گوینده برنامه میراث ماندگار - گوینده پیام اترک - گوینده برنامه طنین آب - نویسنده ی برنامه روزنه ی امید - گوینده مجله رادیویی زیر یک سقف - دانستنی ها سایبان مهر - نویسنده ی پیام اترک - نویسنده ی ویژه برنامه انتخابات - نویسنده ی ویژه برنامه صدای بهار - نویسنده برنامه سفرنامه برنامه مشترک صدای رادیو ایران - نویسنده ی برنامه خانواده (سایبان مهر) - نویسنده ی برنامه اذان ( بر آستان نیاز ) 

دستیار برنامه خانواده (زیر یک سقف ) - دستیار برنامه عصر گاهی موج مهربانی - گوینده برنامه ماه رمضان - آیتم معرفی کتاب برنامه زیر یک سقف -