سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

طراحی سوخته - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

طراحی سوخته

دانلود

طراحی سوخته،تلاشی نافرجام...
 مستندی از توطئه های دشمنان سرزمین ایران که با بصیرت مردم نافرجام ماند...
طراحی سوخته مستندی است که به اقدامات گروه‌های برانداز ،  پشت‌صحنه آشوب‌های سال 96 تا 97 ، و همچنین سوءاستفاده جریان‌های مارکسیستی از تجمعات کارگری و ماجرای اسماعیل بخشی در کشور اشاره می کند

 


#طراحی_سوخته
#کارگران_بصیر