طرقه( نغمه ها و نجواها)

: این برنامه ضمن ضبط و ثبت و ارائه موسیقی اصیل خراسان شمالی در کنار فراهم آوردن بستری برای آشنایی و آگاهی بخشی به عموم مخاطبین شبکه محترم اترک در خصوص این هنر اصیل و بومی استان تلاش خواهد کرد اوقاتی مفرح و مناسب را ایجاد نماید و بستری مناسب برای معرفی استعدادهای جوان، پویا و خلاق استان در زمینه موسیقی خواهد بود تا به این ترتیب زمینه ای برای رشد هنر ناب و ارزشمند و متعهد باشد. ضمن اجرای موسیقی توسط هنرمندان جوان استان کارشناسان برنامه در خصوص اجرای این هنرمندان اظهار نظر نموده و سعی در اصلاح و راهنمایی این هنرمندان به کارشناسی می پردازند. تلاش خواهد شد که ضمن معرفی بهترین قطعات موسیقی توسط کارشناسان و ایجاد حس رقابت برای ارائه اجراهای بهتر در برنامه، این برنامه حالت مسابقه ای ندارد.

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه کننده علی ظریفیان

تدوینگر:مجتبی تدبری

تصویر برداران:رضا اسماعیلی، عباس کیانپور

مجری: آزاده حیدرزاده