سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

طنز تلخ گرانی مرغ و وضعیت مردم - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

طنز تلخ گرانی مرغ و وضعیت مردم

طنز تلخ گرانی مرغ و وضعیت مردم
کاریکاتور : کاری از اقای مهدی فخر نبی