عروس باران

زن و مرد روستایی و عروس شان در تدارک عروسی پسر خانواده هستند و منتظرند تا احمد پسر خانواده از میدان دفاع مقدس به مرخصی بیاید تا مراسم عروسی او را برپا کنند ، شب قبل از عروسی ، همرزم او به خانواده احمد سر میزند و پیغامی به آنها می دهد . پیغامی که .........

 

Loading the player...
عوامل تولید:

کارگردان و تهیه کننده و نویسنده : مجید حمزانلویی

بازیگران : بهمن توکل  – بهزاد عزیزی  – طاهره شاددل – صفورا سلیمانیان – حکمت ا... شیردل – مینا احمدی – علی فرحی  

تاریخ تولید: 95/5/17