سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

عزادری محرم - نمایش محتوای موسیقی

 

 

عزادری محرم

خراسان شمالي در شرق كشور را استان باب‌الرضا(ع)، گنجينه فرهنگ‌ها مي‌نامند؛ باب‌الرضا(ع) به خاطر آن كه ميقاتگاه زيارت امام هشتم شيعيان است و گنجينه فرهنگ‌ها نيز به دليل آن كه با داشتن اقوام كرد، ترك، فارس، تركمن و عرب و نيز پيروان مذاهب شيعه و سني، نماد وحدت و همدلي و همزيستي برادرگونه است.

ماه محرم كه مي‌شود اقوام يكپارچه سياه پوش مي شود، شيعيان در آيين هاي سوگواري و عزاداري شركت مي كنند و برادران اهل سنت نيز اگر چه خود آيين و مراسم ويژه‌اي در اين ايام ندارند اما به احترام شيعيان و تكريم اهل‌بيت نبي مكرم اسلام(ص)، به دلخواه در سوگواري‌ها شركت كرده و حرمت اين ماه را حفظ مي كنند.

در خراسان شمالي مراسم‌هاي عزاداري حسيني همانند ساير استان‌هاي كشور با آيين هايي مرسوم و شماري شيوه‌هاي خاص اين استان برگزار مي شود اما آنچه كه در اين خطه از ايران اسلامي بيش از ساير استان ها ديده مي شود، رعايت اعتدال و دوري از افراط و تفريط و خرافه در عزاداري ها است.

تصویربردار و تدوین:اسکندری