جهش تولید | شنبه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

عسل سوغات شیرین شیروان - نمایش محتوی مجازی

 

 

عسل سوغات شیرین شیروان

دانلود

می توان از تنوع گونه هاي گياهي، استفاده از شيوه هاي ارگانيك براي مبارزه با بيماري ها، توليد عسل بدون تغذيه شكر، مديريت صحيح و بهداشت زنبورستان را به عنوان عوامل رونق تولید عسل در شیروان دانست.
استان خراسان شمالي به لحاظ شرايط مناسب آب و هوايي و وجود مراتع غني پوشيده از گياهان دارويي در سال 94 از نظر ميزان توليد عسل رتبه سيزدهم و از نظر ميانگين توليد به ازاي هر كلني رتبه پنجم كشوري را كسب كرد. 
وجود اقليم متفاوت در گستره 2 ميليون هكتاري خراسان شمالي شرايط را براي پرورش زنبور عسل فراهم كرده و رشته كوه هاي آلاداغ، سالوك و شاه جهان از بهترين مناطق براي توليد عسل در اين منطقه است.