Skip to Content

عشایرخراسان شمالی در رمضان

Loading the player...

 شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
باغ اندیشه ها 17:30
شکر پنیر 18:00
اذان مغرب 19:08
دنگ کرمانجی 19:10
صدای روستا 20:30
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سریال 17:05
مرثیه عشق 18:00
نماز جمعه شهرستان ها 18:35
نیایش و اذان مغرب 19:08
اخبار 20:00

اوقات به افق :  بجنورد


اذان صبح 05:00
طلوع آفتاب 06:28
اذان ظهر 12:33
غروب آفتاب 18:38
اذان مغرب 18:55
نیمه شب 23:53