Skip to Content

عشایرخراسان شمالی در رمضان

Loading the player...

 شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سبک زندگی 12:30
بازتاب 13:00
خبر سراسری 14:00
بر بال سخن 15:00
پخش اترک 15:50
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تصویر و موسیقی 12:50
تکرار برنامه شبانه 13:00
فیلم سینمایی 14:00
خانه مهر 15:30
رنگی رنگی 16:30

اوقات به افق :  بجنورد


اذان صبح 05:15
طلوع آفتاب 06:49
اذان ظهر 11:36
غروب آفتاب 16:24
اذان مغرب 16:44
نیمه شب 22:56