عصر جوانی

برنامه عصر جوانی به مدت 30 دقیقه از ساعت 17 از صدای اترک با رویکرد جوان پخش می شود .

این برنامه شامل آیتم های به نام دیار من که سفر به روستاهای خراسان شمالی و صحبت با جوانان روستایی می باشد .

آیتم اخبار جوان که در حوزه ورزش ؛ فرهنگی ؛ و هنری در استان می پردازد .

آیتم جوان موفق و نام آوران استان که با جوانان موفق استان گفتگو می کنند .

موسیقی با کلام و بی کلام شاد جوانی و گزارش های مردمی که از جوانان استان گرفته می شود .

 

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : نسرین شاکری و فواد بهنودی

گویندگان : نسرین شاکری و خانم وثوق

گزارشگران : محمد یزدانی و علی یزدانی

نویسنده : مریم سلمانی طبری

گوینده آیتم خبر : علی شجاعی

گزارشگر سفر به روستا : کبری محمدی

تاریخ تولید: 95/9/13