عقل سرخ

ویژه برنامه تاسوعا و عاشورای حسینی

پخش عزاداری ها و دسته روی های استان

Loading the player...
سال تولید: محرم 1396
عوامل تولید:

تهیه کننده : سید حسین خدادایانی حسینی

تصویربرداران : محمد اسپیگی ، حامد محمد زاده ، علی گریوانی ، مجتبی تدبری ، عباس کیانپور، رضا اسکندری ، رضا اسماعیلی، حسین بهادری ، علی حسن نیا

مجری : احمد قدوسی