سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

عملکرد معاونت مجازی شبکه اترک در روز انتخابات 1400 - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

عملکرد معاونت مجازی شبکه اترک در روز انتخابات 1400

عملکرد معاونت مجازی در روز انتخابات 1400

وب سایت :ایجاد صفحه ویژه انتخابات /ایجاد صفحه ویژه پویش مردم میدان/معرفی ویژه برنامه های روز انتخابات صدا و سیما/بارگزاری 21 فایل مکملی سیما صدا خبر شبکه اترک/ بارگزاری تمامی تولیدات انتخاباتی  معاونت مجازی در وب سایت مرکز

سامانه تهران : بارگزاری 110 اثر تولیدی معاونت مجازی شبکه اترک در سامانه تهران برای بهره برداری سایر مراکز در تمامی دوره های انتخاباتی

توییتر: 25 توییت انتخاباتی با 400 لایک و 300 ریت

رصد :حضور میدانی سر صندوقها جهت رصد و گزارش ۵۵ صندوق
حضور میدانی در روستاها جهت رصد و گزارش ۱۲ روستا

مجموع رصد های روز انتخابات ⬅️  ۱۵ رصد با تحلیل
تولیدات:شش ویدیو کلیپ
۴ تا فتو کلیپ
یک مستند
۴۱۲ عکس دریافتی پویش
۶۱ فیلم دریافتی پویش
چهار قسمت پویش مردم میدان