جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۹

عملکرد پشتیبانی فنی - نمایش محتوی مجازی

 

 

عملکرد پشتیبانی فنی

عملکرد پشتیبانی فنی

تأمین زیرساخت لازم جهت اجرای نور استودیو تولید 2 سیما

بهره برداری از استودیو تولید دوم سایت

 

خریدو تحویل گیری سیستم موبایل استودیو چمدانی HD

راه اندازی استودیو فضای باز مرکز و تجهیز اتاق فرمان مربوطه

افتتاح 24 ساعته شدن پخش شبکه استانی اترک