عملیات گاز رسانی به بیش از 120 روستا در خراسان‌شمالی طی سال آینده

عملیات گاز رسانی به بیش از 120 روستا در خراسان‌شمالی طی سال آینده

مدیر عامل شرکت گاز خراسان‌شمالی گفت: طی سال آینده گاز رسانی به بیش از 120 روستا در استان در دستور کار قرار می‌گیرد.

حسین تقی نژاد اظهار کرد: گازرسانی به 410 روستا در سطح استان طی سه سال ،از مصوبات سفر رهبری است.

وی با بیان این که در حال حاضر عملیات گازرسانی به 105 روستا در استان از مصوبات سفر رهبری در حال اجرا است، ادامه داد: طی سال گذشته نیز گازرسانی به 110 روستای استان انجام شده است.

تقی نژاد با ذکر این که با گازر سانی به این 410 روستا در سطح استان 91 درصد جمعیت خراسان شمالی از نعمت گاز برخوردار می‌شوند،افزود: انتخاب پیمانکار برای گازرسانی به 79 روستا درسطح استان در دستور کار قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: تا پایان سال جاری عملیات گازرسانی به بیش از 290 روستا از مصوبات سفر رهبری اجرایی و یا گاز دار شده اند.

تقی نژاد یادآور شد: امسال همزمان با دهه فجر نیز گازرسانی به 17 روستا واقع در صعب العبورترین مسیرها در استان انجام شده است.

منبع : ایسنا