سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

عهد نمی شکنم - نمایش محتوای موسیقی

 

 

عهد نمی شکنم

این پنجاه میلیون نفر هستند که می‌خواهند جمعه‌ای که می‌آید کارت ملی و شناسنامه دست بگیرند و نوک انگشت اشاره‌شان را شاید با مهر رنگی کنند و یک آرم هم برود توی شناسنامه‌هاشان که یعنی ما رأی دادیم. که یعنی ما ادامه همان نسلی هستیم که 34 سال قبل گفتند آری و هشت سال جنگ گفتند آری و تحریم شدند گفتند آری و امروز هم باز می‌روند که رأی بدهند و بگویند آری. بگویند آری به نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب. بگویند آری به خون شهیدان و حمایت کنند رهبرشان را